Δίσκοι υγρής κοπής

 

Δίσκος για σκληρά πετρώματα
Άρτας, Αλβανίας, Γραμματικού
Φ 300 -350
Δίσκος για πυρότουβλο Γερμανίας
Φ 115 - 125
Δίσκος μαρμάρου
απλός και αθόρυβος
Φ 250 - 1600
Δίσκος Πέτρας - Γρανίτη
Απλός αθόρυβος
Φ 250 - 1000
Δίσκος για γρανιτοπλακάκι
Λεπτή κοψιά
Φ 300
Δίσκος μαρμάρου
συνεχούς στεφάνης
Φ 300 - 350
   


Δίσκοι για αρμοκόφτες και βενζινοκίνητους χειρός

Δίσκος για βενζινοκίνητο κόφτη χειρός
Φ 300 -350 - 400
Δίσκος για αρμοκόφτη, τσιμέντο, μπετόν
Φ 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 650, 700, 800
   

Μουρελόδισκος
Μαρμάρου, πέτρας
Vacuum
Φ 250, 300, 400
  Δίσκος για αρμοκόφτη, τσιμέντο, μπετόν
Φ 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 650, 700, 800
   


Γίνονται αναγομώσεις των δίσκων
Εργοστάσιο: Ασπρόπυργος. +30 2105981428 , 2105989271 6974793197, 6980827574