Μοτέρ πλακέ για οικοδομικό κόφτη

 

Μοτερ Sogo για οικοδομικό κόφτη
Μοτερ πλακέ για οικοδομικό κόφτη

ΜΟΤΕΡ ΠΛΑΚΕ
3.5 ΗΡ / 2800 / 220 V
5.0 HP / 2800 / 380 V
5.5 HP / 2800 / 380 V
5.5 HP / 1400 / 380 V
7.5 HP / 2800 / 380 V
7.0 HP / 1400 / 380 V
Κατάλληλος για κόφτες μαρμάρου

Αντλία για οικοδομικό κόφτη

Αντλία για οικοδομικό κόφτη

Αντλία S 3 - 220 - 60 W
Κατάλληλη για κόφτες μαρμάρου

   
Διακόπτης για οικοδομικό κόφτη
Διακόπτης για οικοδομικό κόφτη 
Διακόπτης για οικοδομικό κόφτη
Διακόπτης για οικοδομικό κόφτη 

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΦΤΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
220 V & 380 V

 

 

 

 

 

 

 
Εργοστάσιο: Ασπρόπυργος. +30 2105981428 , 2105989271 6974793197, 6980827574