Τηνιακά εργαλεία επεξεργασίας πέτρας

 


 ΚΟΠΑΝΟΙ ΜΕ ΜΥΤΗ

ΚΟΠΑΝΟΙ

ΜΑΤΡΑΚΑΔΕΣ

ΚΑΛΕΜΙΑ – ΒΕΛΟΝΙΑ – ΝΤΙΣΕΛΙΔΙΚΑ


ΣΚΕΡΠΑΝΙΑ


ΦΡΑΠΙΝΑ

ΣΦΥΡΙΑ ΠΕΤΡΑΣ
   

 

 

 


Εργοστάσιο: Ασπρόπυργος. +30 2105981428 , 2105989271 6974793197, 6980827574